Пријавувањето е отворено за Деновите на психологијата на МСУ во ноември 2020