Пријавете се за една од 100 бесплатни лиценци на Coursera за студенти на МСУ