Претставници од МСУ присуствуваа на дискусија организирана од Агенцијата за млади и спорт