Преставници од МСУ земаа учество на FIRESTARTER 2023, првата меѓународна конференција за искуство на клиенти и вработени