Предавање на тема „Дипломатијата и можните професии“ на МСУ