3-то место за нашиот студент Борјан Јованоски во Прилеп