Предавање на проф. д-р Дарко Трифуновиќ на тема „Безбедносните предизвици и закани на југоистокот од Европа“

Обуки за европско финансирање и европски програми
16 април 2019
Повик за шеста Меѓународна научна конференција (ISCMMA’19)
17 април 2019

Предавање на проф. д-р Дарко Трифуновиќ на тема „Безбедносните предизвици и закани на југоистокот од Европа“

На 18.04.2019 (четврток) на покана од претседателот на Управен Одбор на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ проф. д-р Јордан Ѓорчев, гостува проф. д-р Дарко Трифуновиќ, директор на институтот за Национална и Меѓународна безбедност со  седиште во Белград, Р. Србија.
 
Проф. д-р Дарко Трифуновиќ ќе одржи пленарно предавање од областа на Меѓународната безбедност на тема: „Безбедносните предизвици и закани на југоистокот од Европа“.

Предавањето ќе се одржи во амфитеатарот на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе со почеток од 14:30 часот.