Практична настава на Факултетот за безбедносно инженерство во компаниите АГП и Андонов