Повик за упис на обука за CNC програмери и оператори – 5

Проректорот за меѓународна соработка, проф. д-р Васко Стамевски учествуваше на Безбедносен форум во Загреб, Хрватска
26 октомври 2022
Хавиер де Висенте Васкез и Ибрахим Шахин во посета на МСУ во рамките на програмата Еразмус+
27 октомври 2022

Повик за упис на обука за CNC програмери и оператори – 5

Меѓународниот Славјански Универзитет по петти пат ја организира обуката за CNC програмери и оператори, која можат да ја слушаат и посетуваат не само студентите на факултетите за информатика, туку сите што се заинтересирани да ја совладаат оваа програма.Општи информации за обуката


Обуката ќе започне на 5 ноември.

Целата обука ќе трае 50 часови – предавања и вежби кои ќе се реализираат три пати неделно во траење од 3 часа. Предавањата ќе се реализираат во понеделник, среда и петок од 18:00 часот. 

Вкупно 30 часови (5 недели предавања) ќе бидат посветени на 3D моделирање и 20 часови ќе бидат посветени на работење со CNC машини. Еден час е 45 минути.

Вежбите ќе се реализираат во 1 викенд после првите 5 недели предавања (сабота и недела).

Работилницата ќе ја водат проф. д-р Хаџиб Салкиќ (Viber: +387 61 792 779) и Лејла Салкиќ.


Како ќе се одвива обуката?


Секој чекор на 3D моделирањето се работи практично чекор по чекор како и работењето на CNC машината, подготвување на работните простории, поставување на алатот, затегнување на предметот, безбедноста околу работењето на машината и префрлање од G кодот на Control Panel MACH 3 програм и останати видови опслужување на машината.

Теоретскиот дел од обуката се одвива онлајн.

Цртањето и дизајнирањето се работи во SolidWorks, моделирање на 3D се работи во ArtCAM, а софтверот за работа на машината е MACH3. Машината е со основни 3 оски – x, y и z и дополнителна четврта оска (ротациона).

Практичниот дел се состои од пуштање на машина и изработка на модел. Секој кандидат изработува посебен 3D модел. Практичниот дел ќе се одржува на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе, во просториите на  CNC академијата.

По успешно завршениот курс учесниците добиваат диплома/сертификат на македонски и германски јазик.


Финансиски услови


Цената на обуката е 400 евра.

Уплатата може да се направи онлајн на нашата веб страница.

Доколку сакате да направите уплата на трансакциска сметка, уплатата можете да ја направите на следната сметка: 200002690444081 (Стопанска банка) – Институт за инженерска економија – Свети Николе со назнака за ЦНЦ обука.


Како да се пријавите?


За да се пријавите, Ве молиме пополнете ја следнава апликација:

Пријава за обука за CNC програмери и оператори

Лични податоци

Контакт информации

Податоци за начинот на учество