Потпишан договор за соработка со Дирекција за заштита и спасување