Потпишан Договор за соработка со Висока школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија