Потпишан Договор за соработка со Висока школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија

Пријавување на бесплатен курс за руски јазик „Руски низ игра“ за деца на возраст од 5 до 9 години
20 ноември 2019
Пријавување за Денови на психологијата на МСУ во Битола
25 ноември 2019

Потпишан Договор за соработка со Висока школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија

Денес на Меѓународен Славјански Универзиет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе беше потпишан договор за соработка помеѓу МСУ и Високата школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија. 

Договорот беше потпишан од ректорката на Високата школа за телекомуникации и пошти, проф. д-р Миглена Темелкова, и од ректорката на МСУ, проф. д-р Ленче Петреска.


Со овој договор двете страни воспоставија меѓусебна соработка во областа на високото образование и научно-истражувачката дејност. Предвидено е соработката да се остварува преку координирање на напорите на двете образовни институции во насока обезбедување на размена на професори и експерти од практиката за учество во различни курсеви за обука, обезбедување на размена на студенти за различни обуки и практики, создавање на заеднички тимови од професори и научници за развој на заеднички наставни планови и програми за обука, трансфер на знаења и образовни технологии, организирање на заеднички научно-истражувачки проекти, размена на научни бази на податоци, информации и книги и други публикации, заедничка организација на регионални и меѓународни конференции, семинари, работилници итн.