Потпишан Договор за соработка со Висока школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија

На МСУ одбележана Европската недела за тестирање на Хепатитис
22 ноември 2019
Пријавување за Денови на психологијата на МСУ во Битола
25 ноември 2019

Потпишан Договор за соработка со Висока школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија

Денес на Меѓународен Славјански Универзиет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе беше потпишан договор за соработка помеѓу МСУ и Високата школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија. 

Договорот беше потпишан од ректорката на Високата школа за телекомуникации и пошти, проф. д-р Миглена Темелкова, и од ректорката на МСУ, проф. д-р Ленче Петреска.


Со овој договор двете страни воспоставија меѓусебна соработка во областа на високото образование и научно-истражувачката дејност. Предвидено е соработката да се остварува преку координирање на напорите на двете образовни институции во насока обезбедување на размена на професори и експерти од практиката за учество во различни курсеви за обука, обезбедување на размена на студенти за различни обуки и практики, создавање на заеднички тимови од професори и научници за развој на заеднички наставни планови и програми за обука, трансфер на знаења и образовни технологии, организирање на заеднички научно-истражувачки проекти, размена на научни бази на податоци, информации и книги и други публикации, заедничка организација на регионални и меѓународни конференции, семинари, работилници итн.