Потпишан договор за соработка помеѓу Славјански и МВР