Посета на Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј” во рамки на Еразмус+