Покана за вебинар по повод Светскиот ден на здравјето