Почина првиот ректор на МСУ проф. д-р Душан Николовски