Одржана манифестацијата „Бесмртен полк“ во Битола

Концерт на руски вокални артиски од г. Електростаљ во Свети Николе
5 мај 2018
Дружба на ЦПЛИП „Порака” Штип, Битола, Прилеп и учениците од училиштето за оштетен слух и говор „Кочо Рацин” од Битола
12 мај 2018

Одржана манифестацијата „Бесмртен полк“ во Битола

По повод Денот на победата над фашизмот, 9-ти мај, на плоштадот „Магнолија“ во Битола беше организирана манифестацијата Бесмртен полк.

Во организацијата на Бесмртен полк, покрај нашите студенти, учествуваа и студентите од нашите партнерски универзитети од Тамбов и Липецк, Регионално здружение за македонско – руско пријателство „А.А Ростковски“ и Сојуз на здруженија за македонско-руско пријателство во Р. Македонија.

Манифестацијата беше поддржана од Амбасадата на Руската Федерација во Р. Македонија и од Почесниот конзулат на Руската Федерација во Битола.