Нашата студентка Ирена Маџгаљ ја доби наградата за најдобар студент на Општина Бијело Поље, Црна Гора