Над 500 учесници на првото предавање од ППП – „Помеѓу нормалното и патолошкото“ од проф. д-р Диана Белевска