Набавување на потребната литература за јануарската испитна сесија