Набавување на потребната литература за априлска испитна сесија