МСУ потпиша Декларација за здрави и безбедни работни места

Над 720 учесници присуствуваа на онлајн работилницата „Мотивација и поставување на цели – спортска психологија“
28 април 2021
885 учесници земаа учество на работилницата „Избор на партнер низ призма на семејната психологија“
29 април 2021

МСУ потпиша Декларација за здрави и безбедни работни места

По повод Светскиот ден на безбедност и здравје при работа, 28 април, денес ректорката на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, проф. д-р Ленче Петреска, и претседателката на Сенатот на МСУ, проф. д-р Павлина Стојанова потпишаа Декларација за здрави и безбедни работни места.

Со потпишување на декларацијата како институција се обврзуваме да продолжиме да обезбедуваме здрави и безбедни работни места, како основно право на вработените, во согласност со препораките на Меѓународната организација на трудот.Го користиме овој ден за да потсетиме за важноста на усвојувањето на безбедни практики на работните места и улогата што ја играат услугите за безбедност и здравје при работа.