885 учесници земаа учество на работилницата „Избор на партнер низ призма на семејната психологија“

МСУ потпиша Декларација за здрави и безбедни работни места
28 април 2021

885 учесници земаа учество на работилницата „Избор на партнер низ призма на семејната психологија“

Во рамките на отворените предавања на МСУ на 28 април (среда) со почеток од 20:00 часот на Zoom се одржа онлајн работилницата на тема „Избор на партнер низ призма на семејната психологија“. Учество земаа вкупно 885 учесници, од кои истовремено беа вклучени во просек по околу 710 учесници.

Предавачи беа проф. д-р Диана Белевска, професор на Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и м-р Милена Спасовска, асистент на Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.

На работилницата свој придонес даде и Лука Ѓоргиевски, наш дипломиран студент и член на македонскиот бенд Funk Shui.

Целта на работилницата беше да се разберат влијанијата кои различни фактори ги имаат врз одлуката за избор на партнер, како и кои се предизвиците со кои младите индивидуи се соочуваат при изборот. Споделени беа препораки кои можат да бидат корисни при изборот на партнер, како и техники со кои учесниците можат да направат самопроцена на квалитетот на нивните релации.Настанот се одржа бесплатно и учество можеа да земат сите заинтересирани граѓани. Учесниците ќе добијат електронски сертификат за учество на работилницата.