МСУ и ОУ „Св. Кирил и Методиј“ од Битола ја одржаа работилницата „Работа со надарени и талентирани ученици“