Матурантите од Кавадарци на екскурзија во Охрид заедно со Славјански