Mартина Псотова од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Трнава, Словачка студираше еден семестар на МСУ