Јавен повик за учество во обука за претприемништво и деловни вештини