Известување за упис на нов семестар и почеток на предавањата