Известување за продолжување на наставата – април 2020