Дополнување: Известување за пријавување за втор јунски испитен рок – 2020