Гостување на претставници од Великотрновскиот универзитет во рамки на Еразмус+ програмата

МСУ објавува конкурс во рамки на програмата Еразмус+
7 ноември 2019
Проф. д-р Орце Симов предавач на работилница за развој на иновации на мали и средни претпријатија
12 ноември 2019

Гостување на претставници од Великотрновскиот универзитет во рамки на Еразмус+ програмата

Во рамките на Еразмус+ програмата денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ гостуваат проф. д-р Даниела Тасевска, координатор за соработка помеѓу Великотрновскиот универзитет и МСУ, проф. д-р Димитар Димитров, проректор на Филозофски факултет на универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Велико Трново, Р. Бугарија и проф. д-р Владимир Владов, продекан на Филолошки факултет на универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Велико Трново, Р. Бугарија.