Денес во МАНУ започна Шестиот меѓународен филозофски дијалог „Исток-запад“