Денес се одржаа воведните консултации на Факултетот за психологија