Алпер Џан од универзитетот во Билеџик, Република Турција,во посета на МСУ во рамките на програмата Еразмус+