Александрина Ганчева, Албена Колева, Катја Петрова и Весела Ангелова во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Победа за нашите девојки од ЖРК Овче Поле – Славјански Универзитет
23 септември 2022
Обраќање на проф. д-р Јордан Ѓорчев за проектот БАЛКАНИУМ
30 септември 2022

Александрина Ганчева, Албена Колева, Катја Петрова и Весела Ангелова во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Александрина Ганчева, Албена Колева, Катја Петрова и Весела Ангелова од Универзитетот за агробизнис и рурален развој во Пловдив, Бугарија деновиве се во посета на МСУ во рамки на програмата Еразмус+, во делот на мобилност за наставен/административен кадар.

Во рамки на денешната посета на универзитетот (26 септември 2022) остварија средба со претседателот на Управен одбор на Меѓународен Славјански Универзитет, проф. д-р Јордан Ѓорчев, заменик претседателот на Управен Одбор на МСУ, м-р Борче Серафимовски и вработените во Канцеларијата за меѓународни односи при МСУ.