885 учесници земаа учество на работилницата „Избор на партнер низ призма на семејната психологија“