302 пристигнати дела на конкурсот „Перото – инспирација за уметничката четка“