Во Битола продолжи Петтиот меѓународен филозофски дијалог