Успешно реализирана обуката од Еразмус+ проектот “Together for the digital future of Kyustendil”