Учество на доц. д-р Ѓорѓина Кимова на конференција во Струга