Студенти од ВУСИ од Пловдив, Бугарија на Еразмус+ мобилност за пракса на МСУ