Студенти и предавачи од Факултетот за безбедносно инженерство при МСУ во посета на Рударско-енергетскиот комбинат – Битола

Конкурс за мобилност на студенти во рамки на програмата Еразмус+ 2022/2023
15 април 2022
Врачени сертификатите од втората обука за CNC програмери и оператори во Свети Николе
18 април 2022

Студенти и предавачи од Факултетот за безбедносно инженерство при МСУ во посета на Рударско-енергетскиот комбинат – Битола

На 15 април 2022 година (петок) група студенти и предавачи од Факултетот за безбедносно инженерство беа во посета на Рударско-енергетскиот комбинат (РЕК) – Битола. Во текот на практичната настава студентите беа запознаени со работата на комбинатот и мерките кои се преземаат за безбедно работење на вработените во него.