Сојузот на здруженија за македонско-руско пријателство одржа средба во просториите на МСУ