Со „Дигитална економија“ започна Летната лидерска школа