Славјански потпиша Меморандум за соработка со ЈУ Центар за социјална работа – Виница.