Славјански награден како најуспешен универзитет на Истокот