Селчук Чајир од Универзитетот „Бинали Јилдирим“ од Турција во посета на МСУ во рамките на Еразмус+