Се одржа вториот дел „До дело“ од циклусот онлајн предавања на тема „Академско пишување“ за студенти на МСУ