Се одржа седмото предавање од ППП – „Худолиновата метода како современ начин во справувањето со алкохолизмот“ од д-р Вангелица Гаврилова