Се одржа првиот локален форум на женско претприемништво во Велес