Се одржа првиот академски час – 2021/2022 – Свети Николе и Битола